+852 3713 2300

Global Union Travel

您當前的位置:

不丹六天走進神秘國度

不丹六天 帶你走進神秘國度

 

          團費                2020 年 1、 267812 
淡 季 
Low Season
2020 年 3、 4、 591011 
旺 季 
High Season
人同行(每位) HK$ 17,800 HK$ 19,400
人同行(每位) HK$ 16,600 HK$ 18,200
單人房 附加費(每位) HK$ 1,200 HK$ 1,200

 

第一天  曼谷 (Bangkok)- 帕羅 (Paro) - 廷布 (Thimphu) 
曼谷乘搭不丹航空 (B3) 到達帕羅機場。開車1小時前往首都廷布。
Memorial Chorten, Tashichoe Dzong, Changangkha Lhakhang, Simtokha Dzong, Art School, Paper Factory 
第二天  廷布 (Thimphu) - 多曲拉山口 (Duchula Pass) - 普納卡 (Punakha)
Takin Zoo, General Post Office, Great Buddha’s Statue —Duchula Pass, Punakha Dzong
第三天 普納卡   (Punakha)
Khamsum Yulley Namgyal Chorten, Chimi Lakhang
第四天 普納卡   (Punakha) - 帕羅 (Paro)
Paro Dzong, Drukgyel Dzong, Kichu Lakhang, Ta Daong 
第五天  帕羅 (Paro)
Taksang 
第六天  帕羅 (Paro) - 曼谷 (Bangkok)
早餐過後,揮別這快樂國土,前往不丹國際機場,乘搭不丹航空 (B3) 的客機,前往曼谷,旅程完畢。 

詳細行程

地址:香港上環文咸西街18 , 盤谷銀行大廈,
13樓, 1302室 

電話:  852- 3713 2300

傳真:  852- 2537 2605

郵箱:  tour@global.com.hk

牌照號碼: 350797